Opplags- og lesertall 2017

Opplags- og lesertall ute nå. Første opplagsfremgang på 19 år. LLA - Lokalavisene fortsatt lim og lupe landet rundt Lokalavisene står fortsatt meget sterkt blant folk i Norge. Godt lokalt innhold som utgis både på nett og papir gjør at mange aviser fortsatt vokser. MBL - Første opplagsfremgang på 19 år – ø… Les mer


Klart for å søke om produksjonstilskudd

Uavhengig av publiserings-plattform kan alle nyhets- og aktualitetsmedier, med unntak av kringkastere, få tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd. Søknadsfristen er 3. april. Kulturdepartementet har fastsatt årets budsjettramme for produksjonstilskudd til 313 millioner kroner. Avisene får et … Les mer


Kurs i beregning av opplagstall 2017

Kurset går over en dag og opplegget er som følger: Det er de siste årene foretatt en del justeringer i reglene for beregning av opplagstall. Vi vil i den forbindelse ta for oss salg av Eavis, kombinasjonsløsninger, artikkelsalg, salg av ukepass, bulksalg av Eavis og andre nye digitale pro… Les mer