Opplagsregler

Norsk Opplagskontroll AS kontrollerer opplagstall etter det regelverk som avisorganisasjonene og Medietilsynet har.
MBL og LLA har helt like regler og bruker den samme opplagsoppgaven.
Link til opplagsreglene finnes nederst på denne siden.

Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser:

Her følger Håndbok for opplaget i aviser tilknyttet Mediebedriftenes Landsforening, link til opplagsoppgaven og annet nyttig i den forbindelse.
Det gjøres oppmerksom på et det er endringer i regler for hva avisens revisor skal attesterer, hvor revisor kun skal attestere avisens inntektsposter.
Regler for beregning av digitalt opplag finnes i håndboken.

Innleveringsfrist
20 januar 2018

Oppdaterte opplagsregler og opplagsoppgave for 2017
Håndbok Opplagsregler 2017
Opplagsoppgave 2017

Opplagstall for 2017
Opplags- og lesertall for 2017