Opplagstall for 2019-2 offentliggjort

Digrammet viser: Norges største mediehus 19/2 Totalopplaget for norske aviser er på 2,29 mill. Totalopplaget (netto opplag) går frem med 0,9 % for aviser tilsluttet MBL og LLA fra 19/1 til 19/2 Det rene digitalopplaget er på 878.687 og øker med 9 % Det rene papiropplaget er på 228.278 og går ned med 10… Les mer


Ferske lesertall publiseres i oktober

Ferske lesertall for perioden 2019-2 publiseres den 15 oktober 2019, Kl. 10:00 hos MBL. Foto av Mattias Diesel, Unsplash Les mer


Levering av opplagsoppgave første halvår 2019

Vi minner om at fristen for innsending av opplagsoppgave for første halvår 2019 er 10. august. Opplagsoppgaven, med vedlegg, kan sendes som pdf på mail til post@mediebedriftene.no. Det er også mulig å sende den i vanlig post til oss med adresse Kongensgate 14, 0153 Oslo Du kan laste ned oppgaven og veil… Les mer