Levering av opplagsoppgave første halvår 2019

Vi minner om at fristen for innsending av opplagsoppgave for første halvår 2019 er 10. august. Opplagsoppgaven, med vedlegg, kan sendes som pdf på mail til post@mediebedriftene.no. Det er også mulig å sende den i vanlig post til oss med adresse Kongensgate 14, 0153 Oslo Du kan laste ned oppgaven og veil… Les mer


Mediestøttemeldinga - Meld. St. 17 (2018–2019)

Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid Meldinga drøftar bruken av økonomiske verkemiddel for å realisere regjeringa sine mål for mediepolitikken. I meldinga legg regjeringa mellom anna fram ein ny finanseringsmodell for NRK. Meldinga drøftar òg kva for mål som bør liggje til grunn for… Les mer


Publisering medietall 2019-1

Foto: Oleg Laptev, Unsplash Opplagstall 2019-1 – Hovedtrekk avis Det rapporteres opplag på 228 aviser for 2019-1. Av 227 sammenlignbare titler hadde 166 opplagsfremgang. Totalopplaget for norske aviser er på 2,27 mill. Totalopplaget (netto opplag) går frem med 2,2 % for aviser tilsluttet MBL og LLA … Les mer