Mediestøttemeldinga - Meld. St. 17 (2018–2019)

Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid Meldinga drøftar bruken av økonomiske verkemiddel for å realisere regjeringa sine mål for mediepolitikken. I meldinga legg regjeringa mellom anna fram ein ny finanseringsmodell for NRK. Meldinga drøftar òg kva for mål som bør liggje til grunn for… Les mer


Publisering medietall 2019-1

Foto: Oleg Laptev, Unsplash Opplagstall 2019-1 – Hovedtrekk avis Det rapporteres opplag på 228 aviser for 2019-1. Av 227 sammenlignbare titler hadde 166 opplagsfremgang. Totalopplaget for norske aviser er på 2,27 mill. Totalopplaget (netto opplag) går frem med 2,2 % for aviser tilsluttet MBL og LLA … Les mer


Den store talldagen 2019

Foto: Emre Gencer, Unsplash 28. mars kl. 10.00 offentliggjør MBL og LLA, opplagstall og lesertall for aviser og magasiner. Pressekonferanse med offentliggjøring av lesertall og opplagstall. Tallene blir også offentliggjort her på opplag.no. Hvor? Litteraturhuset, Oslo Når? 29. mar 2018, kl. 10:0… Les mer