Kurs Opplagsberegning 2019


Til medlemsavisene i Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for Lokalaviser.

NORSK OPPLAGSKONTROLL AS inviterer til nytt kurs i opplagsberegning.

Som kjent har Mediebedriftene og Landslaget for Lokalaviser endret sine opplagsregler fra og med 2018.
Mens man tidligere brukte inntekter, delt på en beregnet gjennomsnittspris, skal man nå telle antall aktive, betalte abonnement. Tellingen er således betydelig forenklet, forutsatt at man tar ut korrekte rapporter fra abonnementssystemet, og systemet for løssalg.

Vi foretar en grundig gjennomgang av reglene før lunsj.

Etter lunsj vil vi konsentrere oss om selve opplagsoppgaven, med utfylling av en oppgave, og en detaljert gjennomgang av tall som inngår i beregningen.

Timeplan:

  • kl 9.30 - Kursstart. Gjennomgang av opplagsregler for 2018 hvor vi ser på telling av papir, Eavis, komplett og andre produkter. Hva er hva? Vi tar også for oss definisjon på utgaver.
  • ca kl 12.00 - Lunsj.
  • kl 13.00 - Gjennomgang av presiseringer. Utfylling av opplagsoppgave.
  • Ca kl. 15.00 - Avslutning.

Kurssteder:

  • Bergen, tirsdag 8. januar 2019. Clarion Hotell Admiral.
  • Oslo, torsdag 10. januar 2019. Thon Hotell Opera.

Det tas forbehold om nok påmelding for at kurs skal gjennomføres.

Pris:

Kursavgift på 2.200.- kroner (eks. mva) inkluderer lunsj og kaffepauser.

Påmelding:

Skjer ved tilbakemelding til: Norsk Opplagskontroll AS, v Henry Nilsen, Furukollen 15, 3924 Porsgrunn, eller til E-post adresse henry@opplag.no

Som kjent har nå LLA og MBL helt like opplagsregler og bruker samme opplagsoppgave. Kurset passer derfor godt for medlemmer i begge organisasjonene.


Påmelding kurs i opplagsberegning

Deltager info
Avis info