Lesertall for 2019 første halvår


Lesertall for perioden 2019 første halvår

  • Norske aviser befester sin digitale posisjon
  • Fall i magasinlesingen

Hovedfokuset for målingene er å tilby en åpen og transparent løsning for å rapportere dekning og målgrupper til mediehusene, annonsører og mediebyråer i Norge. Kantar Media måler papirutgavene som fortsatt er koblet til målgruppedataene i Forbruker & Media (F&M). Comscore måler mediehusenes digitale utgaver og som gir månedlig rapportering av gjennomsnittlige dagstall. Verdiene i Comscoremålingen blir kalibrert inn i F&M (Kantar Online – tidligere Gallup PC). Dekningstallene for digitale utgaver blir da like, både i de tekniske- og de intervjubaserte målingene. Samtidig gir dette dekningstall for mediehusenes samlede dekning på alle publiseringsplattformer.

MBL har kontrakt med Kantar TNS AS med Comscore som underleverandør. Comscore måler bruk av online på alle plattformer. Kantar måler også nettsteder i Forbruker & Media (F&M), og tallstørrelsene fra Comscore blir kalibrert inn i F&M.

Nedlastbare filer:

Pressemelding Magasiner 2019-2 - pdf
Pressemelding Mediehus 2019-2 - pdf
Lesertall Magasiner 2019-2 - xlsx
Lesertall Mediehus 2019-2 - xlsx
Kantar Offisielle Digitaltall 2019-2 - pdf
Kantar Presentasjon Magasiner 2019-2 - pdf
Kantar Presentasjon Mediehus 2019-2 - pdf

Alle tallene er tilgjengelig i Medieportalen


Mer informasjon?

Medietall.no
www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)
www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)

Foto av Oliver Cole fra Unsplash