Nyheter


Opplag første halvår 2021

I år får medlemmene tilsendt opplagsoppgaven via lenke i epost. Gi beskjed til opplagsansvarlig dersom du har problemer med å laste ned oppgaven eller du ikke har mottatt epost fra oss innen fredag 18.06.21 (De som kun er LLA medlemmer får epost mandag 21.06.2021). De som er ansvarlig for utfylling av … Les mer


Opplagstall og lesertall for 2020

Opplagstall og lesertall finner du her: opplagstall Les mer


Offentliggjøring av opplagstall første halvår 2020

På onsdag 23. september, kl 08:00 offentliggjør vi opplagstallene fra første halvår 2020. Foto av Mattias Diesel, Unsplash Les mer


Endring opplagsregler 2020

Fra og med opplagstelling første halvår 2020 er det foretatt følgende endringer i opplagsreglene. Disse endringene er: Weekendabonnement: Helg / weekendabonnement har tidligere blitt fordelt på komplett / digital avhengig av hvor mange dager abonnent har mottatt den enkelte vare. Fra og med første oppl… Les mer


Medietall 2019 andre halvår

Opplagstall 2019 andre halvår – Hovedtrekk Det rapporteres opplag på 228 aviser for andre halvår 2019 Av 227 sammenlignbare titler hadde 168 opplagsfremgang Totalopplaget for norske aviser er på 2,35 mill. Totalopplaget (netto opplag) går frem med 2,5 % for aviser tilsluttet MBL og LLA fra 19/2 til 20… Les mer


Tilbake til forsiden