29 Mai 2020

Endring opplagsregler 2020

Fra og med opplagstelling første halvår 2020 er det foretatt følgende endringer i opplagsreglene. Disse endringene er:

Weekendabonnement:
Helg / weekendabonnement har tidligere blitt fordelt på komplett / digital avhengig av hvor mange dager abonnent har mottatt den enkelte vare.
Fra og med første opplagstelling i 2020 skal alle weekendabonnement føres under kolonne komplett i opplagsoppgaven.

Fordeling frieksemplar:
Ut over abonnement og løssalg er frieksemplarer de aviser man har anledning til å beregne inn i opplagstallet.

Disse har blitt lagt til i opplagstall for C - Komplett. For aviser som ikke har komplett løsning er frieksemplarene lagt til i kolonne A - Papir, og for rene digitale aviser er disse lagt til i kolonne B - Digital.
Fra og med første telling i 2020 skal beregnet sum frieksemplarer fordeles på den enkelte kolonne, med prosentvis fordeling.

Dersom Komplett utgjør 40 % av opplaget, Digital utgjør 50 % av opplaget og Papir utgjør resterende 10 %, skal frieksemplarene fordeles etter samme prosentsatser. Opplagsoppgaven er endret slik at det skal være enkelt å foreta denne fordelingen.

Publisering:
Fra første halvår 2020 vil opplag presenteres med en fordeling på kategoriene "komplett", "ren digital" og "ren papir". Kategoriene "digital total" og "papir total" utgår fra første halvår 2020.

Minner om at opplagsoppgaven for første halvår 2020 skal være levert senest 10. august. Spørsmål vedr. utfylling av opplagsoppgave kan rettes til post@mediebedriftene.no

Mer informasjon:

Ny opplagsoppgave og ny håndbok, gjeldende fra og med første halvår 2020.
Ny opplagsoppgave og ny håndbok for 2020

Foto: Sébastien Goldberg, Unsplash

Forrige artikkel Neste artikkel
Flere nyheter
eller
Tilbake til forsiden