18 Desember 2018

Kurs opplagsberegning 2019

Som kjent har Mediebedriftene og Landslaget for Lokalaviser endret sine opplagsregler fra og med 2018.
Mens man tidligere brukte inntekter, delt på en beregnet gjennomsnittspris, skal man nå telle antall aktive, betalte abonnement. Tellingen er således betydelig forenklet, forutsatt at man tar ut korrekte rapporter fra abonnementssystemet, og systemet for løssalg.

Påmelding kurs i opplagsberegning for 2018

Forrige artikkel
Flere nyheter
eller
Tilbake til forsiden