Om Norsk Opplagskontroll AS

Norsk Opplagskontroll AS (NOK) har som hovedoppgave å kontrollere og godkjenne opplagstall for samtlige norske abonnements- aviser.
I tillegg kontrollerer NOK opplagstall for vel 70 titler av norske magasin og ukeblad.
NOK har også ansvaret for å kontrollere aviser som mottar pressestøtte mot det regelverk som til enhver tid gjelder.
Kontrollerte og godkjente opplagstall er en trygghet for korrekte medievalg, og er et bevis for at man lever opp til de kvalitetskrav som bransjen krever.

Selskapet ble stiftet i 2001, og eies med like deler av Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser og Medietilsynet.
Daglig leder er Henry Nilsen. Virksomhetens formål er å foreta kontroll av opplaget for norske aviser, magasiner og ukeblad, og yte rådgivning om opplagsberegning.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL), med 128 aviser, og ca 75 magasiner og ukeblader. Landslaget for Lokalaviser, (LLA), har 110 avistitler som medlemmer.
Medietilsynet (MT), som forvalter rundt 300 millioner kroner i pressestøtte.
Kontroll utføres etter regelverk fastsatt av de tre eierne, som også er oppdragsgivere.

Styret består av følgende personer:

Kontakt

Selskapet har sitt kontor i Porsgrunn og vi kan treffes på følgende adresse:

Norsk Opplagskontroll AS
Furukollen 15
3924 Porsgrunn

Telefon: 918 76 476
E-post: henry.nilsen@online.no eller post@opplag.no.
Ønsker du heller å bruke kontaktskjema, finner du dette her.