Om opplagskontrollen i MBL

Opplagskontrollen i MBL har som hovedoppgave å kontrollere og godkjenne opplagstall for samtlige norske abonnements- aviser.
I tillegg kontrollerer vi opplagstall for vel 70 titler av norske magasin og ukeblad.
Vi har også ansvaret for å kontrollere aviser som mottar pressestøtte mot det regelverk som til enhver tid gjelder.
Kontrollerte og godkjente opplagstall er en trygghet for korrekte medievalg, og er et bevis for at man lever opp til de kvalitetskrav som bransjen krever.

Opplagskontrollen i MBLs formål er å foreta kontroll av opplaget for norske aviser, magasiner og ukeblad, og yte rådgivning om opplagsberegning.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL), med 128 aviser, og ca. 75 magasiner og ukeblader. Landslaget for Lokalaviser, (LLA), har 110 avistitler som medlemmer.
Medietilsynet (MT), som forvalter rundt 300 millioner kroner i pressestøtte.
Kontroll utføres etter regelverk fastsatt av de tre eierne, som også er oppdragsgivere.

Styret består av følgende personer:

Kontakt

MBL holder til på følgende adresse:

Mediebedriftenes Landsforening
Tollbugata 8,
0152 Oslo

Telefon: +47 22 86 12 00
E-post: post@mediebedriftene.no eller email: joakim@mediebedriftene.no.
Ønsker du heller å bruke kontaktskjema, finner du dette her.