Opplagsregler

Norsk Opplagskontroll AS kontrollerer opplagstall etter det regelverk som avisorganisasjonene og Medietilsynet har. MBL og LLA har helt like regler og bruker den samme opplagsoppgaven.
Bruk linkene under til å laste ned opplagsregler og opplagsoppgave.

Innleveringsfrist
10 August 2020

Endring opplagsregler 2020, gjeldende fra og med første halvår 2020.

Opplagsregler og opplagsoppgave for 2020, gjeldende fra og med første halvår 2020

Opplagsregler 2020
Opplagsoppgave for første halvår 2020

Husk å benytte de oppdaterte dokumentene ved innsendelse av opplagtall.

Siste publiserte opplagstall
Opplagstallene og lesertallene for 2019 andre halvår