Opplagstall 2006


Opplagstallene for aviser fra 2006 i regi av Mediebedriftenes Landsforening.

Nedlastbare filer:

2006-Opplagstall-avis


Mer spørsmål?

Det henvises også til organisasjonenes egne hjemmesider:
www.mediebedriftene.no
www.lla.no