Opplagstall for aviser, magasin og ukeblader for 2011


Opplagstallene for aviser, magasin og ukeblader for 2011 fra organisasjonene Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for Lokalaviser er nå presentert. Under finner du tall og pressemeldinger.

Nett og mobil vokser – Fortsatt svikt på papir
Opplag og lesertallene følger det samme sporet vi har sett de siste årene: Avisene vokser på de digitale plattformene, men taper opplag og lesere på papirutgavene. Den digitale veksten bidrar til at mediehusene beholder og styrker sine posisjoner i sine respektive markeder. Det mediehusene taper på papir, vinner de altså på nett. Nettodekningen for mediehusene ble stabil eller forsterket. For stadig flere titler nærmer nettutgaven seg papirutgaven i daglig oppslutning. For første gang har Aftenposten fått målt flere lesere på nett enn på papir.

Hovedpresentasjon:

Presentasjon-opplag-og-lesertall-16feb2012-endelig

Lesertall og pressemeldninger:

LLA-pressemeld-2011
LLA-opplagstall-2011
MBL-Pressemelding-avis-2011
MBL-Pressemelding-ukepressen-2011
MBL-Lesertall-ukepressen-2011
MBL-Lesertall-avis-2012-1
MBL-Mediehustall-2012
MBL-Avisopplag-2011
MBL-Ukepressen-Lesertall-2011
MBL-Ukepressen-Opplagstall-for-2011

Det henvises også til organisasjonenes egne hjemmesider:
www.mediebedriftene.no
www.lla.no