Opplagstallene 2012

Ukepress og Aviser for MBL og LLA


Mediehusenes opplags- og lesertall MBL 2012

Når flere lesere med redaksjonelt innhold
Norske mediers merkevare er sterkere enn noensinne. Selv om papiropplaget går ned, konsumerer det norske folk mer redaksjonelt innhold enn tidligere. Fjoråret var preget av en eksplosiv vekst på de mobile medieplattformene. I forhold til 2011 ble bruken av mobilt medieinnhold nærmest doblet. Totalopplaget for papiraviser tilsluttet MBL hadde i 2012 et fall på 3,8 prosent, lesertallene for papirutgavene falt med 5%.

Nedlastbare filer for aviser MBL:

MBL-Medietall-2012 - Hovedpresentasjon avis og ukepresse
MBL-Pressemelding-opplag-og-lesertall-avis-2012
MBL-Lesertall-avis-2012
MBL-Opplagstall-avis-2012


Opplag- og lesertall for Magasin- og Ukepressen MBL 2012

Interiørbladene er opplagsvinnerne
Interiørbladene trosser opplagsnedgangen og er blant de bladene som øker mest. Hele seks av ti blader med størst opplagsfremgang er interiørblader. Det er også blant denne gruppen vi finner opplagsvinneren: Boligdrøm med en vekst på hele 5.875 eks. Det samlede kjøp av blader og magasiner falt med knappe 8 prosent i 2012. Opplagsmessig er Hjemmet nå landets største ukeblad, mens Se & Hørs tirsdagsutgave fortsatt er det ukebladet som leses mest. I dag presenteres for første gang helårs lesertall fra det nye målesystemet, disse kan ikke sammenlignes med tidligere lesertall.

Nedlastbare filer for ukepressen MBL:

MBL-Medietall-2012 - Hovedpresentasjon avis og ukepresse
MBL-Pressmelding-opplag-og-lesertall-ukepresse
MBL-Lesertall-ukepresse-2012
MBL-Presentasjon-2012


Opplagstallene for LLA 2012 (Lokalaviser)

Lokalavisene står seg godt. Dag og Tid og Våganavisa er opplagsvinnere Folk i Norge er glade i lokalavisen sin!
Selv om det samlede opplaget til lokalavisene går noe tilbake, står lokalavisene seg meget sterkt i befolkningen, både blant leserne og annonsørene. Av over 110 medlemsaviser tilsluttet Landslaget for lokalaviser (LLA) kan rundt 1/4 av avisene fortsatt feire at opplaget til papiravisene øker i 2012. Samlet sett går lokalavisene sitt opplag ned med 1,1 prosent.

Nedlastbare filer for LLA:

LLA-Pressemelding-opplagstall-2012
LLA-presentasjon-vinnere
LLA-opplagstall-2012


Mer informasjon?

Det henvises også til organisasjonenes egne hjemmesider:

www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)
www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)