Opplagstallene 2013

Ukepress og Aviser for MBL og LLA


Mediehusenes opplags- og lesertall 2013

Digital fremgang, ned på papir

Den digitale transformasjonen gjenspeiles i opplag- og lesertallene for norsk dagspresse. Nettutgavene som måles vokser med 5,5 prosent og de målte mobiltitlene vokser med hele 41 prosent, men det kjøpes fortsatt over 2 mill. eksemplarer av avisenes papirutgaver. Samlet sett styrker de fleste mediehusene sin markedsposisjon. Opplaget totalt sett i 2013 falt med 4,4 prosent, falt lesertallet med 3,7 prosent.

Nedlastbare filer for aviser MBL:

MBL-Medietall-2013-presentasjon- Presentasjon avis og ukepresse
Pressemelding-MBL-lesertall-opplagstall-avis-2013
Opplagstall-2013-Endelig
MBL-LESERTALL-AVIS-PAPIR-PDF
MBL-LESERTALL-NETTSTEDER-OG-MOBIL


Opplag- og lesertall for Magasin- og Ukepressen 2013

Økning for livsstil, helse og mat
Nordmenn kaster seg på helsetrenden og er mer opptatt av mat, helse og livstil enn noen gang. Med en solid vekst både i opplagstall og lesertall er gruppen "livsstil, helse og mat" årets heteste i magasinmarkedet.
37 prosent leser daglig minst ett blad. Magasinene blir i gjennomsnitt tatt frem og lest/tittet i 3,4 ganger, og i snitt blir 60 prosent av bladet lest/tittet i hver gang man tar frem magasinet. Se & Hør tirsdag er det bladet som totalt sett har flest lesere.

Nedlastbare filer for ukepressen MBL:

MBL-Medietall-2013-presentasjon - Presentasjon avis og ukepresse
Pressemelding-opplags-leser-ukepresse-25.02.14
MBL-Ukepresse-opplag-Presentasjon-2013
MB-magasin-Lesere-netto-1000
MBL-magasin-GEP-Kontakter-Brutto


Opplagstallene for LLA 2013 (Lokalaviser)

Landslaget for lokalaviser - Lokalavisene fortsatt sterke.
Dag og Tid, Søgne og Songdalen Budstikke og Kyst og fjord er opplagsvinnere.

Folk flest leser lokalavisene! Rett nok går også lokalavisene sitt samlede opplag noe ned, men lokalavisene står meget sterkt i befolkningen. Av over 100 medlemsaviser i Landslaget for lokalaviser (LLA) kan rundt 1/3 av avisene fortsatt feire at opplaget til papiravisene øker i 2013. Samlet sett går opplaget til lokalavisene våre ned med o,8 prosent.

Nedlastbare filer for LLA:

LLA-pressemeld-opplag-2013
LLA-opplag-2013-25.02.14


Mer informasjon?

Det henvises også til organisasjonenes egne hjemmesider:

www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)
www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)