Opplags- og lesertall for 2017


LLA - Lokalavisene fortsatt lim og lupe landet rundt
Lokalavisene står fortsatt meget sterkt blant folk i Norge. Godt lokalt innhold som utgis både på nett og papir gjør at mange aviser fortsatt vokser.

MBL - Første opplagsfremgang på 19 år – økning i lesing på mobil
105 norske mediehus hadde opplagsfremgang i 2017. Daglig når mediehusene 81 prosent av befolkningen over 12 år, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver. – 2017 ble et historisk år. Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men nå etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget. Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økning i digitalt opplag er større en nedgang i opplag på papirutgaver, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

MBL - Flere leser matblader
Matbladene tiltrekker seg stadig flere lesere, og hadde en lesertallsvekst på 17 prosent i 2017. De nye lesertallene fra Kantar Media viser en liten vekst i den totale magasinlesingen på 1,2 prosent fra 2016 til 2017. -Stabiliteten i magasinlesingen viser at bladene har et sterkt bånd til sine lesere, og at magasinene kjenner sitt publikum godt, sier Randi S. Øgrey adm.dir i MBL.

Nedlastbare filer:

Presentasjon medietall 2018 - pdf
LLA pressemelding opplag 2018 - pdf
MBL pressemelding aviser - docx
MBL pressemelding magasin - docx
Opplagstall aviser 2017 - xlsx
Opplagstall magasin og ukeblader 2017 - xlsx
Lesertall 18-1 aviser - xlsx
Lesertall 18-1 magasin og ukeblader - xlsx


Mer informasjon?

www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)
www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)