Opplags- og lesertall for 2018 første halvår


LLA - Lokalavisene: Nett og papir hånd i hånd
Lokalavisene står svært sterkt – og folk leser det journalistiske innholdet både på papir og nett. Landslaget for lokalaviser (LLA) er organisasjonen for over 100 av lokalavisene i Norge. Disse fådagersavisene har nå et netto opplag på drøye 331.000 eksemplarer. Rundt 2/3 av opplaget er komplett-abonnement, der leserne får tilgang til alt innholdet både på nett og papir.

Nedlastbare filer:

Presentasjon 2018 første halvår Medietall
LLA pressemelding opplag 2018 første halvår - pdf
LLA pressemelding opplag 2018 første halvår - docx
Opplagstall aviser 2018 første halvår - xlsx
Lesertall aviser 2018 første halvår - xlsx
Lesertall magasiner 2018 første halvår - xlsx


Mer informasjon?

www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)
www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)