Opplags- og lesertall for 2019-1


LLA - Lokalavisene står sterkt. Sandnesposten øker mest.
- Vi gleder oss over at mange lokalaviser fortsatt øker opplaget. Det tyder på at lokalavisene tilbyr godt og relevant innhold både på nett og papir. Fortsatt skal vi arbeide med å bli enda bedre digitalt, sier LLAs generalsekretær Rune Hetland.

MBL aviser - Mobil - største plattform for medieinnhold
Halvparten av befolkningen bruker hver dag mobilinnhold fra norske mediehus, dette viser de ferske lesertallene fra Kantar. -Medievanene blir mer mobile, og smarttelefonen er nå blitt den viktigste delen av folks mediehverdag. Våre mediehus har utviklet tjenester som er så gode at halvparten av alle nordmenn over 12 år leser nyheter de får rett i lomma, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

MBL magasin - Krevende år for magasinene
Etter et stabilt 2017 falt magasinmarkedet igjen med 5,9 prosent i 2018, totalt 58 magasiner har nedgang i sine lesertall. -Det er krevende tider i magasinbransjen. Til tross for fallet i magasinlesingen, klarer magasinene å opprettholde en høy leserfrekvens. Magasinleserne både nyter og nyttegjør seg av innholdet, sier Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL.

Nedlastbare filer:

Presentasjon medietall 2019-1 - pdf
LLA pressemelding opplagstall 2019-1 - pdf
MBL pressemelding opplagstall aviser 2019-1 - docx
MBL pressemelding opplagstall magasin 2019-1 - docx
Opplagstall aviser 2019-1 - xlsx
Opplagstall magasiner 2019-1 - xlsx
Lesertall aviser 2019-1 - xlsx
Lesertall magasiner 2019-1 - xlsx


Mer informasjon?

www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)
www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)