Opplagstall for 2019 første halvår


Digitalopplaget øker med 9 prosent

Norske medier er en viktig del av folks hverdag, derfor er det positivt at mediehusene fortsetter å få med seg leserne over på de digitale flatene. At brukerne er villig til å betale for det gode innholdet, lover godt fremover, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

Lokalavisenes digitale satsing fortsetter

Lokalavisenes opplag er nokså stabilt i første halvår – og mer av den lokale journalistikken kommer gjennom avisenes digitale kanaler. Det viser ferske tall fra Landslaget for lokalaviser (LLA).

LLA er organisasjonen for 110 av lokalavisene i Norge. Opplagstallene for 1. halvår 2019 er en «løyperapport» og viser at lokalavisene fortsatt står sterkt i by og land. LLA-avisenes samlede opplag går rett nok ned med 0,3 % sammenlignet med siste halvår i fjor. Avisene har et netto opplag på drøye 351.000.

Noen hovedtrekk for siste 6 måneder

  • Av 226 sammenlignbare titler hadde 110 opplagsfremgang
  • Totalopplaget for norske aviser er på 2,29 mill.
  • Totalopplaget (netto opplag) går frem med 0,9 % for aviser tilsluttet MBL og LLA fra 19/1 til 19/2
  • Det rene digitalopplaget er på 878.687 og øker med 9 %
  • Det rene papiropplaget er på 228.278 og går ned med 10,5 %
  • 10 % av opplaget er rent papiropplag, 38 % er kun digital og 52 % utgjøres av komplettabonnement.

Nedlastbare filer:

Presentasjon medietall 2019 første halvår - pdf
LLA pressemelding opplagstall aviser 2019 første halvår - pdf
Opplagstall aviser 2019 første halvår - xlsx


Mer informasjon?

www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)
www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)

Foto av Stefan Spassov, Unsplash