Opplagstall for 2019 andre halvår


Opplagsfremgang for lokalavisene

Landslaget for lokalaviser (LLA) har 113 medlemsaviser som leverer opplag, flest fådagersaviser. Stabile opplagstall fra år til år, litt fram (1,1 %) også andre halvår 2019.

  • Totalt netto-opplag: 372.497
  • 2/3 av LLA-avisenes går fram og minst 2/3 av LLA-avisenes samlede opplag er komplett-abonnement.
  • Andelen digitalt vokser også. Det rene digitalopplaget er nå på 18 %, og digitalt totalt inkl. komplettabonnement på 86 %.

Grafen er hentet fra side 32 i Medietall Presentasjonen.

Nøkkeltall siste 6 måneder

  • Det rapporteres opplag på 228 aviser for andre halvår 2019
  • Av 227 sammenlignbare titler hadde 168 opplagsfremgang
  • Totalopplaget for norske aviser er på 2,35 mill.
  • Totalopplaget (netto opplag) går frem med 2,5 % for aviser tilsluttet MBL og LLA fra 19/2 til 20/1
  • Det rene digitalopplaget er på 984.988 og øker med 12 %
  • Det rene papiropplaget er på 201.137 og går ned med 13 %
  • 9 % av opplaget er rent papiropplag, 42 % er kun digital og 49 % utgjøres av komplettabonnement.

Nedlastbare filer:

Medietall Presentasjon andre halvår 2019 - pdf
LLA Pressemelding andre halvår 2019 - pdf
Opplagstall Aviser andre halvår 2019 - xlsx
Opplagstall Magasiner 2019 - xlsx
Lesertall andre halvår 2019 - xlsx
Lesertall Magasin andre halvår 2019 - xlsx


Mer informasjon?

Medietall.no - Ny portal for opplag- og lesertall
www.lla.no - LLA (Landslaget for lokalaviser)
www.mediebedriftene.no - MBL (Mediebedriftenes Landsforening)

Foto av Seth Kane, Unsplash